Priser

Vårt timpris är 395 kr/tim inkl moms. Startavgift om 200,00 kr tas ut vid uppdrag understigande 6 timmar per månad.

Privatperson med rutavdrag betalar halva priset (197,50 kr/tim). Beställ gärna bestämt antal timmar och prioritera vid tidsbrist

Exempel efter rutavdrag
3,0 tim: 792,50 (= inkl moms och 200 kr i startavgift)
6,0 tim: 1185,00 (ingen startavgift vid 6 timmar eller mer)
9,0 tim: 1777,50
osv.

Vid flyttstädning kan utrustning och material hyras för 200,00 kr. Betalas direkt till städaren.

Företag betalar 312 kr/tim plus moms (390 kr/tim) eller vid större uppdrag enligt offert.

Varje påbörjad halvtimme räknas.

Betalning

Kontant vid första uppdraget och enstaka uppdrag, antingen via Swish eller till städaren som då skriver kvitto. Vid återkommande uppdrag får du faktura med ytterligare tio dagars kredit, vill du ha pappersfaktura i brev tillkommer 60 kr för porto och administration. Förseningsavgift på 60 kr plus eventuell ränta tas ut vid betalning efter förfallodagen.

Tidsberäkning

Vi kan sällan i förväg ge exakta tider för ett uppdrag, beroende på hur svår- eller lättstädad bostaden eller lokalen är, det kan även hända saker som försenar, om t ex städmaterialet är undermåligt eller otillräckligt tar det längre tid, andra exempel kan vara fastmålade fönster eller trånga utrymmen. Har du en specifik budget för städtjänsten så köp gärna "paket" och prioritera vid tidsbrist.

Städutrustning

Vi fraktar av hygieniska skäl ingen städutrustning mellan olika kunder. Vi använder främst ättika, såpa och diskmedel samt mikrofiberdukar som finns för olika material till rengöring av ytor och golv, tala gärna med städaren eller fråga när du beställer. Vid exv flyttstädningar kan du hyra utrustning för 200 kronor. Vi tar då med allt som behövs. Utrustningen rengörs och desinficeras noga innan den på nytt används.

Personalens arbetsmiljö

Som kund är du vår partner för personalens fysiska och psykiska arbetsmiljö när de vistas i ditt hem eller i ditt företag. Vi förväntar oss därför att du behandlar dem med respekt och inte sätter dem på jobb som kan skada dem. De får t ex inte rengöra gamla armaturer med osäkra ledningar eller trasiga väggkontakter, de får inte klättra på stegar högre än en vanlig hushållsstege och hänger inte utanför fönster för att putsa utsidan.

De arbetar effektivt den tid de arbetar men städning är tungt, om kroppen ska hålla behöver de varje timme ta ett par minuter för att räta på ryggen, sänka axlarna, andas och ta några klunkar vatten. Vid uppdrag överstigande 4 timmar tar de även en lunchrast men den dras av från tiden så du behöver inte vara orolig för att betala mer än den tid de arbetat.

Återbud

Utan kostnad om vi kontaktats senast kl 14.00 dagen före den inbokade. Därefter fullt pris för inbokad tid.

Nyckelhantering (vid behov)

Vid behov kvitterar städaren ut nycklar och återlämnas mot samma kvittens.

Försäkringar

Städarna är alltid försiktiga med dina saker men om något går sönder vid städningen ersätter vi det med likvärdigt, såvida det står klart att städaren orsakat skadan. En gammal sliten sak kan gå sönder vid hantering oavsett vem som rört vid den. Vi är därför tacksamma om du som kund berättar om något är gammalt och skört eller särskilt värdefullt. Städarna kan också själva, om de ser att något inte håller för rengöring avstå från att ta på sig en speciell uppgift, vilket de då meddelar dig, samt orsak.

Varje städare räknas

Det händer då och då att kunden protesterar mot att betala för erhållen tid.

Vid större städningar kommer två, kanske tre städare, det betyder inte att de delar på en timlön, alla vill ha betalt för sitt arbete.

Har två städare varit hos dig i 4 timmar så har du fått 8 timmars arbete och betalar då för 8 timmar. Har tre städare varit hos dig i 4 timmar betalar du för 12 timmar osv.

Rutavdraget

Ibland tycker kunderna att vi borde sänka priset eftersom vi får RUT-avdrag, det är en missuppfattning. Det är du som kund som får detta avdrag och därmed bara behöver betala halva fakturan, resten får du som skattereduktion upp till 25 000 kr/år, är du över 65 har du fortfarande gränsen vid 50 000. Vi är ålagda att administrera detta för dig, vilket vi gör utan extra kostnad, så vi är tacksamma om du själv kontrollerar med Skatteverket att du har rätt till rutavdrag, att du betalar skatt för minst den summan du tar ut och inte redan har förbrukat årets kvot.

Om du inte betalar din halva så får vi heller inte din andra halva från Skatteverket utan måste ur egen ficka ta hela kostnaderna för löner, arbetsgivaravgifter samt övriga utgifter för utfört arbete hos dig.

Det är inte kul att behöva påpeka detta men det händer tyvärr då och då att betalningsviljan brister när arbetet är utfört, trots att kunden är nöjd med arbetet. Allt handlar om prioriteringar och värderingar.

Vem och vad har ett värde?

Besiktning av utfört arbete
Städarna utför själva besiktning av sitt arbete innan de anser sig klara. Första städningen bör du som kund, om möjligt, gå igenom arbetet tillsammans med städarna innan de lämnar platsen. En noggrann genomgång av arbetet och skriftligt erkännande räknas som klart.

Kvalitetsgarantier

Kan ingen möta upp för besiktning innan städarna går gäller garanti på städningen i 24 timmar efter slutfört arbete. Om något inte är till belåtenhet får du av bevisskäl inte själv åtgärda detta och begära avdrag på fakturan. Samma person återkommer och gör om det så att du blir nöjd.

Välj seriösa aktörer

De flesta vill ha städat så billigt som möjligt, det redan mycket låga priset diskuteras ständigt och många konkurrenter dumpar priset. Det kan bli en kortsiktig vinst, du vet inte vem du släpper in. Finns försäkringar? Vad händer om de skadar sig, dig eller någon i din familj? Vad händer om något försvinner eller går sönder? Om de släpper in obehöriga? Väljer du en seriös och etablerad firma för ett fåtal kronor mer vet du att det finns garantier och försäkringar samt att samhället får sin del i form av skatter och avgifter.

Den svarta arbetsmarknaden beräknas snuva samhället på minst 66 miljarder årligen, att stödja svartarbete är att bidra till brister i vård, skola och omsorg.

| Citronblomman Miljö- & Hälsoservice AB | Varvsgatan 19 11729 Stockholm | Tfn 0707632217 | E-post: info@citronblomman.se |
Moms- och skatteredovisningsnummer: SE556891-779201 | Bankgironummer: 638-6395